رزومه

سوابق کاری

مدیر دیجیتال مارکتینیگ بازرگانی تیسان

پیشیبانی سایت سرزمین توپ

پشتیبانی سایت جیبیتون -

مهارت‌های طراحی

طراحی وب

60%

طراحی گرافیک

30%

مهارت های کدنویسی

PHP

20%

HTML/CSS

30%

wordpars

40%

دانش‌ها